Печати

Цени и промоции

КлишеСрокЦена
До 30 мм диаметър24 часа9.00 лв.
2 часа14.00 лв.
45 минути18.00 лв.
Клише 31 до 40 мм диаметър24 часа10.00 лв.
2 часа16.00 лв.
45 минути20.00 лв.
Клише правоъгълно до 16 кв. см.24 часа9.00 лв.
2 часа14.00 лв.
45 минути18.00 лв.
Клише 31 до 40 мм диаметър24 часа10.00 лв.
2 часа16.00 лв.
45 минути20.00 лв.
Пластмасова дръжка24 часа1.00 лв.
2 часа1.00 лв.
45 минути1.00 лв.
  Цени без ДДС
ПЕЧАТИ ОБИКНОВЕННИ срокцена
Правоъгълни на пластмасова дръжка
ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ 24 часа9.00 лв.
ВХОДЯЩ НОМЕР24 часа9.00 лв.
ИЗХОДЯЩ НОМЕР24 часа9.00 лв.
ЛЕКАРСКИ ПЕЧАТИ24 часа9.00 лв.
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА24 часа9.00 лв.
Пластмасова дръжка1.00 лв.
Цени без ДДС
ПЕЧАТИ ОБИКНОВЕННИ ЕКСПРЕСНО45 мин.18.00 лв.
Пластмасова дръжка1.00 лв.
Цени без ДДС
Aвтоматични печати Shiny – Кръгли с капаче 
Диаметър 30 мм – 15,00 лв. + клише 7,00 лв. - промоция
Диаметър 38 мм – 18,00 лв. + клише 8,00 лв. – промоция
Диаметър 41 мм – 22.00 лв. + клише 8,00 лв. – промоция
Автоматични печати Shiny - Правоъгълни
Размер 38 х 14 мм – 10,00 лв. + клише 7,00 лв. – промоция
Размер 47 х 18 мм – 12,00 лв. + клише 7,00 лв. – промоция
Размер 58 х 22 мм – 15,00 лв. + клише 7,00 лв. – промоция
Автоматични печати Shiny – Елипса
Размер 30 х 45 мм – 20,00 лв. + клише 8,00 лв. – промоция
Размер 35 х 55 мм – 22,00 лв. + клише 8,00 лв. – промоция
Джобни печати Shiny – Кръгли
До 41 мм диаметър - 18,00 лв. + клише 8.00 лв. – промоция
Джобни печати Shiny – Правоъгълни
Размер 38 х 14 мм – 10,00 лв. + клише 7,00 лв.
Размер 47 х 18 мм – 12,00 лв. + клише 7,00 лв.
Размер 58 х 25 мм – 16,00 лв. + клише 7,00 лв.

Цени без ДДС

ПО ЗАЯВКА РАБОТИМ С МАШИНКИ

COLOP и TRODAT